+48 735 458 498poniedziałek: 10-18, wtorek-piątek: 8-17

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie świadomości osób fizycznych co do tego, kto, w jakim celu i jak długo przetwarza ich dane osobowe, a także ujednoliceniu ochrony danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z RODO zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy Toner Point zapoznali się z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toner Point

21-300 Radzyń Podaski, Ostrowiecka 3, Polska

Dane kontaktowe: e-mail: skleptonerpoint@gmail.com

nr tel +48 735 458 498

To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Czy podawanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Podawanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej z Państwem.

Jakie dane zbieramy w naszym serwisie?

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie.

W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres dostawy – dane zbierane podczas składania zamówienia na jeden z adresów e – mail znajdujących się w zakładce kontakt na stronie www.tonerpoint.pl
 • adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane podawane przy rejestracji są zachowywane w naszej bazie klientów. Ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży. Dane te są przez nas wykorzystywane do:

 • realizacji Zamówień zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez bezpośrednie e-maile znajdujące się w zakładce kontakt;
 • obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednie e-maile znajdujące się w zakładce kontakt;
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług;
 • dostarczania usług/ produktów w ramach zawartej umowy sprzedaży;
 • celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, bądź realizacja Państwa zapytań skierowanych do nas przed zawarciem umowy.

Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dotyczy to zwłaszcza zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podany przez Państwa przy rejestracji adres e-mail.

Komu i jak udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy:

 • podmiotom/ operatorom współpracującym z Toner Point w zakresie płatności, prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
 • podmiotom prowadzącym działalność kurierską i spedycyjną, które dostarczają zakupione Produkty/ usługi do Kupujących zgodnie z ich wolą;
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną;
 • właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.

W takich przypadkach ilość i rodzaj przekazywanych współpracującym firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Nie przechowujemy danych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy sprzedaży;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

Państwa dane osobowe dotyczące Państwa preferencji będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, co można uczynić również poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub na naszej stronie.

Przetwarzanie Państwa danych na podstawie zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) będzie się odbywać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Celem RODO jest zapewnienie Państwu możliwości ochrony swoich praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do Państwa danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa do wycofania zgody, nieodpłatnie i w każdej chwili – co do danych, które są przetwarzane na tej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na tej podstawie, które odbyło się przed wycofaniem zgody.
 • prawa dostępu do danych – mają Państwo prawo do otrzymania informacji m.in. jakie Państwa dane Serwis przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 • prawo żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.
 • prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo wskazać, że wystąpiły przesłanki dla ograniczenia przetwarzania Państwa danych, np. jeśli nie potrzebujemy już niektórych Państwa danych, ale wnoszą Państwo o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli lub żądać ich przeniesienia innemu administratorowi.
 • prawo sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: – ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować i skorzystać z wskazanych praw?

Mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem:

pisząc e-maila na adres: skleptonerpoint@gmail.com

listownie pod adres:

TonerPoint

21-300 Radzyń Podaski

Ostrowiecka3

Polska

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe nie trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy i gdzie mają Państwo prawo wnieść skargę?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiądane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu:

TonerPoint

21-300 Radzyń Podaski

Ostrowiecka3

Polska

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk,które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania(przeglądarkiinternetowej). Operator Serwisu informuje,że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.